Prijzen

Op dit moment zijn er 15 deelnemers die betaald hebben.
Het totale prijzengeld van € 30,- wordt verdeeld volgens de volgende sleutel:

Plaats 1 is 50% van het prijzengeld
Plaats 2 is 20% van het prijzengeld
Plaats 3 is 15% van het prijzengeld
Plaats 4 is 10% van het prijzengeld
Plaats 5 is 5% van het prijzengeld

Bij gelijke punten worden de bijbehorende prijzen bij elkaar opgeteld
en gedeeld door het aantal winnaars.